ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

227 หมู่ 1 สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 056 928 169-72
โทรสาร 056 928 168

 

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี