ร้องเรียนเรื่องทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง


ร้องเรียน

1.ส่งจดหมายมาที่อยู่ รพ.วิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

2.เบอร์โทร 056 927 169-72

3.โทรสาร 056 928 168

4.Fanpage โรงพยาบาลวิเชีบรบุรี 

5. กล่องแสดงความคิดเห็น Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน

5. มือถือ 082 790 0427