ทำเนียบผู้บริหาร


นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์

นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

 

ประวัติ

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2559

ประวัติ

นพ.นรุตม์ นิวัฒนกาญจน

นพ.นรุตม์ นิวัฒนกาญจน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2558- 30 มกราคม พ.ศ.2559

ประวิติ

นพ. วิสัน เทียนรุ่งโรจน์

นพ. วิสัน  เทียนรุ่งโรจน์

ตั้งแต่ พ.ศ.2532- 30 กันยาน พ.ศ.2558

ประวัติ

นพ. สุบิน สิริสังข์ไชย

นพ. สุบิน สิริสังข์ไชย
ตั้งแต่ พ.ศ.2522- พ.ศ.2532