โครงการ จิตอาสานำพาตาสว่างมอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ

สรุปยอดการผ่าตัดตาโครงการ จิตอาสานำพาตาสว่างมอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ
วันที่ 20 – 23 พ.ย.61 ยอดผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 257 คน เป็นต้อเนื้อ 45 คน และต้อกระจก 212 คน…. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์/งานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์