โครงการหมอชวนวิ่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

โครงการหมอชวนวิ่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรี วันที่ 20 พฤจิกายน 2561