ชาวสาธารณสุขเพชรบูรณ์ เพื่องานเดิน วิ่ง ป้องกัน Stroke

ชาวสาธารณสุขเพชรบูรณ์ เพื่องานเดิน วิ่ง ป้องกัน Stroke

นำทีมโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

 

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์