คุณพยอม เพชระบูรณินหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ออกสำรวจข้อเท็จจริงแหล่งผลิตสบู่น้ำนมข้าว

คุณพยอม เพชระบูรณินหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ออกสำรวจข้อเท็จจริงแหล่งผลิตสบู่น้ำนมข้าว ในเขต รพ.สต.ซับน้อย

 

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์