แพทย์หญิงนาตยา ดิเรกศิลป์ เป็นตัวแทนรับมอบ พัดลม

ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงนาตยา ดิเรกศิลป์ เป็นตัวแทนรับมอบ พัดลม และเงินบริจาค จาก ญาติผู้เสียชีวิต ชาวบ้าน สระประดู่

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์