คณะนพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่2 พร้อมคณะผู้นิเทศ คปสข.2 นิเทศกรณีปกติ รอบที่1/61

คนพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่2 พร้อมคณะผู้นิเทศ คปสข.2 นิเทศกรณีปกติ รอบที่1/61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยช่วงบ่ายเยี่ยมติดตามงาน คปสอ.วิเชียรบุรี ในการนี้ นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ รองนพ.สสจ.ด้านเวชกรรมป้องกัน และ ผอ.รพ.วิเชียรบุรี,ผู้บริหาร คณะแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีวิเชียร

       

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์