ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ คปสอ.

วันนที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิเชียร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

 

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์