ประชุม คณะกรรมการ คปสอ.วิเชียรบุรี ครั้ง 5/2559

นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ ได้ประชุม คณะกรรมการ คปสอ.วิเชียรบุรี ครั้ง 5/2559โดยมี คุณวรรณา กองสังข์ สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงาน จาก สำนักงานสาธาณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. ทั้ง 17 แห่ง และ หัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เข้าร่วมประชุมข้อราชการ ณ ห้องประชุมศิริลักษณ์ โรงพยาบาลวิิเชียรบุรี

One thought on “ประชุม คณะกรรมการ คปสอ.วิเชียรบุรี ครั้ง 5/2559

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
    รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

ปิดการแสดงความเห็น