พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน


พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระร…


นายแพทย์กอบชัย จิรชาญชัย …