ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการ “วิ่งหารัก” แม่บ้านสาธารณสุขชวนวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563