โครงการ จิตอาสานำพาตาสว่างมอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ


สรุปยอดการผ่าตัดตาโครงการ…

ส่งมอบ คทาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์


22 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น. …