โครงการ จิตอาสานำพาตาสว่างมอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ


สรุปยอดการผ่าตัดตาโครงการ…

ส่งมอบ คทาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์


22 พ.ย. 61 เวลา 17.00 น. …

โครงการหมอชวนวิ่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรี


โครงการหมอชวนวิ่งโรงพยาบา…

โครงการ “จิตอาสา นำพาตาสว่าง มอบโอกาสแด่ผู้สูงอายุ”


ชาวสาธารณสุขเพชรบูรณ์ เพื่องานเดิน วิ่ง ป้องกัน Stroke


ชาวสาธารณสุขเพชรบูรณ์ เพื…