คุณพยอม เพชระบูรณินหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ออกสำรวจข้อเท็จจริงแหล่งผลิตสบู่น้ำนมข้าว


คุณพยอม เพชระบูรณินหัวหน้…