คณะนพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่2 พร้อมคณะผู้นิเทศ คปสข.2 นิเทศกรณีปกติ รอบที่1/61


คนพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ส…