ขอกราบอนุโมทนาบุญ คุณนิติพงศ์ จิระสิทธิวัชร์ (ร้านตั้งเจริญ)


ขอกราบอนุโมทนาบุญ คุณนิติ…

กินเม็ดกระท้อน อันตรายถึงชีวิต


กินเม็ดกระท้อน อันตรายถึง…

การใช้กระบอกฉีดยา(syringe) ในการป้อนยาเด็กเล็ก


1.เลือกกระบอกฉีดยาให้เหมา…

นิเทศ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)


นิเทศ เยี่ยมติดตามการดำเน…


นอนไม่หลับกินยาแก้แพ้แทนไ…