ถามตอบ HOSxP_PCU

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ท่านสามารถ Download UE และ Report สำหรับ ส่งออกเข้าโปรแกรม Depress ได้แล้ว

[2] Upload Depress online v2.12.17 แล้วยอดที่แสดงผลออกมาไม่ตรงกับยอดที่ได้จากโปรแกรม

[3] Depress v.2.12.17 ส่งออกข้อมูลไม่ได้ Unknown column 'export' in 'where clause'

[4] ท่านสามารถโหลด Update Report HOSxP PCU เพิ่มเติมได้แล้ว(Update 7-2-53)

[5] วิธีแก้ไข maximum execution time of 30 seconds in ...

[6] รหัส ICD 10 ที่พบบ่อยใน PCU

[7] ก็ยัง connect ไม่ได้ครับ

[8] ปัญหาคลังยาครับ

[9] ถามตอบ HOSxP_PCU โหลดคู่มือ....

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version