แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2
1
รายงานสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนคุลาคม 60-ธันวาคม60

2
ขออณุญาตนำผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศลงเว็บไซด์โรงพยาบาล

3
ขออนุญิาตนำแบบ สขร.1 ลงเว็บไซด์โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

4
ประกาศเจตนารมณ์ต่อท้านการทุจริตเพื่อขออนุญาติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

5
ประกาศขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตามแผนฯ ปี2560

6
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุหลัุงใหม่

7
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร

8
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งคัดหลั่ง ระดับไขมันจำนวน 4 รายการ

9
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขนมีกระดาษพิมพ์

10
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับ ลำเลียงทารกแรกเกิดจำนวน 2 เครื่อง

11
สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)จำนวน 10 รายการ

12
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน1 เครื่อง

13
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

14
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไฟเฟสิคพร้อมพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

15
สอบราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ :)

หน้า: [1] 2