แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 7
8
รายงานสรุปสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนคุลาคม 60-ธันวาคม60

10
ขออณุญาตนำผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศลงเว็บไซด์โรงพยาบาล

12
ขออนุญิาตนำแบบ สขร.1 ลงเว็บไซด์โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

14
ประกาศเจตนารมณ์ต่อท้านการทุจริตเพื่อขออนุญาติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

15
ประกาศขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตามแผนฯ ปี2560

หน้า: [1] 2 3 ... 7